Krása a zdraví pro každého.
CZEN
  
Úvod    >    Náš tým, kariéra    >    MUDr. Libor Streit,PhD.

MUDR.Libor Streit, Ph.D.

plastický chirurg

www.bellemed.cz 

 

Vzdělání:

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, 4. ročník studia absolvoval na Burgundské univerzitě ve francouzském Dijonu. Promoval v roce 2008. 

Po promoci se v rámci postraduálního studia věnoval výzkumu zaměřeného na využití techniky přenosu tuku v plastické chirurgii. Zasadil se o začlenění nových léčebných postupů do klinické praxe. Je autorem nebo spoluautorem řady českých a mezinárodních publikací.

Praxe:

2008 – 2009 Klinika traumatologie Úrazové nemocnice v Brně

2009 – 2010 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno

2010 – 2016 Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny

2014           Atestace v oboru plastická chirurgie

nyní působí:

od 5/2016     Zástupce primáře Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava

od 9/2016     Plastický chirurg kliniky Dermi v Brně

 

Stáže v zahraničí:

4-5/2012a 1/2013 stáže ve francouzském Lyonu na pracovišti pod vedením dr. Delaye (Centre Léon Bérard) zaměřené na plastickou a rekonstrilční chirurgii prsu a na využití techniky lipomodelace prsu

10/2014 stáž zaměřená na chirurgii ruky na pracovišti pod vedením prof. Dautela v Nancy (Centre Chirurgical Émile Gallé) – stipendium Francouzské vlády

11/2014 stáž zaměřená na obličejovou plastickou chirurgii a rekonstrukci paretického obličeje u dr. Labbého v Caen (CHU Caen)- stipendium Francouzské vlády

9/2016 stáž zaměřená na rekonstrukční chirurgii prsu a chirurgickou léčbu lymfedému u prof. Macia v Barceloně (Hospital de la Santa Creu )             

Specializace:

Obličejová estetická chirurgie

Liposukce

Estetické a rekonstrukční operace prsu

Operace využívající techniku přenosu vlastního tuku (lipomodelace prsu a lipofilling obličeje)

Rekonstrukce paretického obličeje

Členství:

          Česká lékařská společnost JEP

          Česká společnost plastické chirurgie

          IPRAS (Mezinárodní společnost plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie)

Ocenění:

          2007 Studentská vědecká konference Lékařské fakulty MU – vítězná práce v chirurgické sekci zaměřená na farmakologické ovlivnění vazospasmu v plastické chirurgii

            2013 Mezinárodný kongres plastickej chirurgie a X. Demjénov deň (česko-slovencký národní kongres) – ocenění za nejlepší přednášku kongresu zaměřenou na porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting.

Publikace:

STREIT, Libor, T. MRAZEK a J. VESELY. Dorsoradial forearm flap with silicone bone spacer in reconstruction of A combined THUMB injury – case report. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(3-4), 75-78. ISSN 0001-5423.

HYZA, Petr, L. STREIT, E. GOPFERT, Z. DVORAK, I. STUPKA, D. SCHWARZ, T. KUBEK, GA LOMBARDO a J. VESELY. Vasospasm of the Flap Pedicle - Magnesium Sulphate Relieves Vasospasm of Axial Flap Pedicle in Porcine Model. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(2), 4-8. ISSN 0001-5423. Corresponding author.

HYZA, Petr, L. STREIT, Z. DVORAK, GA LOMBARDO, T. MRAZEK a J. VESELY. Twisted Distal Lateral Arm Flap for Immediate Reconstruction of Thumb Avulsion Injury. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(2), 13-16. ISSN 0001-5423. Corresponding author.

GOLUNOVA, Anna, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, I. KOTELNIKOV, J. KOTEK, H. HLÍDKOVÁ, L. STREIT, A. HAMPL, F. RYPÁČEK, V. PROKS. N (2-Hydroxypropyl) methacrylamide based cryogel synthesis and biomimetic modification for stem cell applications. Physiological research. 2015, 64(1) Suppl: S19-27. IF 1.290.

VEYSSIERE, Alex, L. STREIT, H. TRAORE, H. BENATEAU. Cleft palate caused by congenital teratoma. Paediatrics and International Child Health. 2015, Sep, doi: 14:2046905515Y0000000057. IF 0.982.g

GOLUNOVA, Anna, D. CHVÁTIL, P. KRIST, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, I. KOTELNIKOV, L. ABELOVÁ, J. KOTEK, T. SEDLAČÍK, J. KUČKA, J. KOUBKOVÁ, H. STUDENOVSKÁ, L. STREIT, A. HAMPL, F. RYPÁČEK, V. PROKS. Toward Structured Macroporous Hydrogel Composites: Electron Beam-Initiated Polymerization of Layered Cryogels. Biomacromolecules. 2015, 16(4), 1146-1156. doi: 10.1021/bm501809t. ISSN 1526-4602. IF 5.788.

HYZA, Petr, L. STREIT, D. SCHWARZ, T. KUBEK a J. VESELY. Vasospasm of the Flap Pedicle – The Effect of 11 Most Often Used Vasodilating drugs – Comparative Study in a Rat Model. Plastic and Reconstructive Surgery. 2014, 134(4), 574e-584e. doi: 10.1097/PRS.0000000000000570. ISSN 0032-1052. IF 3.535, corresponding author.

HYZA, Petr, L. STREIT, J. VESELY, D. STAFOVA a P. SIN. New Technique of Immediate Nipple Reconstruction During Immediate Autologous DIEP or MS-TRAM Breast Reconstruction. Annals of Plastic Surgery. 2014, 74(6), 645-651. ISSN 0148-7043. IF 1.384, corresponding author.

STREIT, Libor, Z. DVORAK, O. NOVAK, S. STIBOROVA a J. VESELY. The Use of Medicinal Leeches in Fingertip Replantation without Venous Anastomosis – Case Report of a 4-year-old Patient. Acta chirurgiae plasticae. 2014, 56(1-2), 23-26, X-Y. ISSN 0001-5423.

HÝŽA, Petr, L. STREIT, D. SCHWARZ, T. KUBEK, H.E. GILBOE, J. VESELÝ. Vasospasm of the flap Pedicle – the New Experimental Model on Rat. Acta chirurgiae plasticae. 2014, 56(1-2), 3-11. ISSN 0001-5423. Corresponding author.

DELAY, Emmanuel, L. STREIT, G. TOUSSOUN, S. LA MARCA a C. HO QUOC. Lipomodelling: an Important Advance in Breast Surgery. Acta chirurgiae plasticae. 2013, 55(2), 34-43. ISSN 0001-5423. Corresponding author.

STREIT, L. a L. STRÁNSKÁ. Mikrochirurgie v plastické a rekonstrukční chirurgii. In: Milada FRANCŮ a Silvie HODOVÁ, eds. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, s. 145-153. ISBN 978-80-7013-537-2.

HÝŽA, Petr, L. STREIT, E. GOPFERT, D. SCHWARZ, M. MASAŘÍK, M. JURAJDA, A. VAŠKŮ a J. VESELÝ. Gene Expression of the Endothelin-1 in Vasospastic Flap Pedicle -  an Experimental Study on a Porcine Model. ACTA VETENARIA BRNO, 2010, 79(3), 453-457. ISSN 0001-7213. IF 0.534.

HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, D. SCHWARZ, A. VAŠKŮ, U. CHOUDRY, L. STREIT, G. BISTONI, a A. SUKOP. The Effect of Blood Around a Flap Pedicle on Flap Perfusion in an Experimental Rodent Model. Acta chirurgiae plasticae. 2009, 51(1), 21-25. ISSN 0001-5423.

HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, D. SCHWARZ, A. VAŠKŮ, U. CHOUDRY, L. STREIT, G. BISTONI, a A. SUKOP. The Efficacy of Magnesium Sulfate on Resolving Surgically Provoked Vasospasm of the Flap Pedicle in an Experiment. Acta chirurgiae plasticae, 2009, 51(1), 15-19. ISSN 0001-5423.

 

Abstrakta, postery, přednášky:

STREIT, Libor, L. DRAŽAN, P. NOVÁK, Z. DVOŘÁK, M. SCHEIDEROVÁ a J. VESELÝ. Rekonstrukce vrozených vývojových vad lipomodelací. In: XXXVI. Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí. 24.-26. září 2015, Praha, Česká republika. ISBN 978-80-87562-43-7.

STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, P. NOVÁK, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro. 24.-26. září 2015, Praha, Česká republika. ISBN 978-80-87562-43-7.

STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. VESELÝ a A. HAMPL. Effect of Sedimentation, Centrifugation and Membrane- Based Filtration on Human Adipose Derived Stem Cell Content and on Viability and Morphology of the Fat Graft. In: EURAPS Research Council 27-28th May 2015. Book of abstracts, s. 18. research-council.euraps.org/wp-content/uploads/Full-Programme-4th-EURAPS-Research-Council-Meeting-Edinburgh-27-28th-May-2015.pdf. Edinburg. Velká Británie.

STREIT, Libor, T. MRÁZEK, J. VESELÝ. Rekonstrukce devastačního poranění palce ruky stopkovaným dorsoradiálním lalokem z předloktí. In: Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 9.-11.10.2014. České Budějovice, ČR

STREIT, Libor, Z. DVOŘÁK, O. NOVÁK, Š. STIBOROVÁ, J. VESELÝ. 2.           Využití lékařských pijavic u replantace distálního článku prstu ruky bez provedení žilní anastomózy – kasuistika replantace u čtyřletého pacienta. In: Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 9.-11.10.2014. České Budějovice, ČR.

BÉNATEAU, Hervé, L. STREIT, F. VILLEDIEU, A.S. TRENTESAUX, H DE FACQ REGENT, A. VEYSSIERE. Cleft palate caused by teratomal teratoma. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 23 – 26 September 2014. Prague, Czech Republic. 2014. Book of abstracts, s. 123. ISBN 978-80-260-6781-8.

KUBEK, Tomáš, L. STREIT, E. VITOVSKÁ, Z. DVOŘÁK, Š. STIBOROVÁ, T. VENTRUBA, P. NOVÁK, I. STUPKA, T. VÝŠKA a J. VESELÝ. Využití kyseliny hyaluronové v prevenci tvorby adhezí po rekonstrukci flexorů prstů ruky šlachovým štěpem. In: X. Slovenský kongres chirurgie ruky, 02. – 03. 10. 2014, Tále, Slovensko. Sborník abstrakt Chirurgia ruky 2014, odborná příloha časopisu Bedeker zdravia, s. 20. ISSN 1337-2734.

STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Comparison of Preparation Techniques for Fat Grafting: Effect of Decantation, Centrifugation and Membrane-Based Tissue Filtration on ASCs Content of Human Adipose Tissue Stem Cells and Viability and Morphology of the Fat Graft. In: 11th IQUAM CONGRESS AND CONSENSUS CONFERENCE. Budapešť, Maďarsko. 2014.

JAROŠ, Josef, L. STREIT, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Comparison of Preparation Techniques for Lipomodelling: Effect of Decantation, Centrifugation, and Membrane-Based Tissue Filtration on Content, Viability, and Morphology of Human Adipose Tissue Stem Cells. In: ISSCR 12th Annual Meeting, 18.-21.6.2013, Vancouver. Canada. 2014

STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro. In: Konferenční sborník XXI. ročníku KML 2014. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 2014, s. 28. ISSN 1805-7977.

HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, L. DRAŽAN, L. STREIT, I. STUPKA, P. ŠÍN, T. KUBEK. Modifikace techniky preparace DIEP laloku – "micro-TRAM". In: Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav. 2013, s. 53-54. ISBN 978-80-904596-9-4.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Tel. ordinace,estetika – 543 210 476, 739 096 666
Tel. lymfodrenáže – 543 216 538
Tel. laserová depilace – 739 095 555

DERMI, s.r.o.
Vinohrady 8a, 639 00 Brno  IČ: 46990119

Kde sídlíme 

ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA

Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 18:00
Středa 8:00 – 18:00
 Čtvrtek 7:30 – 17:00
Pátek 7:30 – 14:00