MUDr. Jana Račovská

MUDr. Jana Račovská

Vzdělání

1987
atestace II.stupně v oboru dermatovenerologie
1982
atestace I. stupně v oboru dermatovenerologie
1975
promoce na LF  – Masarykova univerzita, Brno

Odborná praxe

2008–dosud
privátní praxe ve společnosti DERMI, s.r.o. – všeobecný dermatolog se zaměřením na kožní komplikace diabetu, alergologii, imunologii a diagnostiku pigmentových névů
1996–2007
vedoucí lékař ambulance
1994–1996
samostatně pracující lékař ambulance
1975–1994
sekundární lékař na lůžkovém oddělení
1975–2007
I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Přednášky a publikace

  • přednášky na regionálních seminářích pořádaných klinikou
  • přednášky v rámci akcí pořádaných Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Brno (zaměřeno na komplikace diabetu, komplikace stomií apod.)
  • akce a přednášky pořádané pod záštitou České diabetologické společnosti zařazených do systému kontinuálního vzdělávání lékařů a sester
  • 2004 pověřena státním dozorem nad pohlavními nemocemi a STD (přednášky diagnostika a terapie STD, novinky v diagnostice a terapii STD )
  • 1992 spoluúčast na skriptech „Speciální ošetřovatelská péče o dospělé“ na dermatovenerologickém oddělení
    publikace v časopise Československá dermatologie

Členství v odborných organizacích, certifikace a licence

  • dermatovenerologická společnost J.E. Purkyně
  • Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru dermatovenerologie

Naše smluvní pojišťovny