Skleroterapie

Kontaktujte nás

Je jednou z metod redukce varixů, převážně retikulárních varixů (2–4 mm) a mikrovarixů „ metliček“ (0,1–2 mm).

Při této metodě se do rozšířených žilek dolních končetin vstřikuje roztok, který způsobí slepení žilních stěn a postupným prorůstáním vaziva dojde k uzávěru průsvitu žíly. Ošetření větších žil se provádí vestoje, menších vleže, aplikace roztoku je vždy vleže. Ihned po nástřiku roztoku se přiloží na místo vpichu tampon z gázy, který se fixuje náplastí.

Po skončení výkonu se ihned na končetinu aplikuje kompresivní bandáž, která zůstává přiložena trvale (ve dne i v noci) na několik dnů (průměrně 3 dny). Po uplynutí doby trvalé bandáže je tato odstraněna, následně jsou sneseny tampony a pacient aplikuje kompresivní bandáž při zátěži, tedy přes den, v noci je již bez bandáže.

Důsledná komprese po provedeném výkonu (obinadlo, kompresivní punčocha) je důležitou součástí výsledného efektu, měla by trvat 4–6 týdnů. Čím delší a důslednější je zevní komprese, tím trvalejší je efekt skleroterapie.

Počet sezení závisí na velikosti a rozsahu varixů, většinou je to 1–6 sezení s odstupem 2 týdnů.

Naše smluvní pojišťovny