MUDr. Libor Streit, Ph.D.

MUDr. Libor Streit, Ph.D.

Vzdělání

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, 4. ročník studia absolvoval na Burgundské univerzitě ve francouzském Dijonu. Promoval v roce 2008.

Po promoci se v rámci postraduálního studia věnoval výzkumu zaměřeného na využití techniky přenosu tuku v plastické chirurgii. Zasadil se o začlenění nových léčebných postupů do klinické praxe. Je autorem nebo spoluautorem řady českých a mezinárodních publikací.

Praxe

2008 – 2009
Klinika traumatologie Úrazové nemocnice v Brně
2009 – 2010
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2010 – 2016
Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny
2014
Atestace v oboru plastická chirurgie

nyní působí:

od 5/2016
Zástupce primáře Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava
od 9/2016
Plastický chirurg kliniky Dermi v Brně

Stáže v zahraničí

4-5/2012 a 1/2013
stáže ve francouzském Lyonu na pracovišti pod vedením dr. Delaye (Centre Léon Bérard) zaměřené na plastickou a rekonstrilční chirurgii prsu a na využití techniky lipomodelace prsu
10/2014
stáž zaměřená na chirurgii ruky na pracovišti pod vedením prof. Dautela v Nancy (Centre Chirurgical Émile Gallé) – stipendium Francouzské vlády
11/2014
stáž zaměřená na obličejovou plastickou chirurgii a rekonstrukci paretického obličeje u dr. Labbého v Caen (CHU Caen)- stipendium Francouzské vlády
9/2016
stáž zaměřená na rekonstrukční chirurgii prsu a chirurgickou léčbu lymfedému u prof. Macia v Barceloně (Hospital de la Santa Creu )

Členství

 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká společnost plastické chirurgie
 • IPRAS (Mezinárodní společnost plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie)

Ocenění

2007
Studentská vědecká konference Lékařské fakulty MU – vítězná práce v chirurgické sekci zaměřená na farmakologické ovlivnění vazospasmu v plastické chirurgii
2013
Mezinárodný kongres plastickej chirurgie a X. Demjénov deň (česko-slovencký národní kongres) – ocenění za nejlepší přednášku kongresu zaměřenou na porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting.

Publikace

 • STREIT, Libor, T. MRAZEK a J. VESELY. Dorsoradial forearm flap with silicone bone spacer in reconstruction of A combined THUMB injury – case report. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(3-4), 75-78. ISSN 0001-5423.
 • HYZA, Petr, L. STREIT, E. GOPFERT, Z. DVORAK, I. STUPKA, D. SCHWARZ, T. KUBEK, GA LOMBARDO a J. VESELY. Vasospasm of the Flap Pedicle – Magnesium Sulphate Relieves Vasospasm of Axial Flap Pedicle in Porcine Model. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(2), 4-8. ISSN 0001-5423. Corresponding author.
 • HYZA, Petr, L. STREIT, Z. DVORAK, GA LOMBARDO, T. MRAZEK a J. VESELY. Twisted Distal Lateral Arm Flap for Immediate Reconstruction of Thumb Avulsion Injury. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(2), 13-16. ISSN 0001-5423. Corresponding author.
 • GOLUNOVA, Anna, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, I. KOTELNIKOV, J. KOTEK, H. HLÍDKOVÁ, L. STREIT, A. HAMPL, F. RYPÁČEK, V. PROKS. N (2-Hydroxypropyl) methacrylamide based cryogel synthesis and biomimetic modification for stem cell applications. Physiological research. 2015, 64(1) Suppl: S19-27. IF 1.290.
 • VEYSSIERE, Alex, L. STREIT, H. TRAORE, H. BENATEAU. Cleft palate caused by congenital teratoma. Paediatrics and International Child Health. 2015, Sep, doi: 14:2046905515Y0000000057. IF 0.982.g
 • GOLUNOVA, Anna, D. CHVÁTIL, P. KRIST, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, I. KOTELNIKOV, L. ABELOVÁ, J. KOTEK, T. SEDLAČÍK, J. KUČKA, J. KOUBKOVÁ, H. STUDENOVSKÁ, L. STREIT, A. HAMPL, F. RYPÁČEK, V. PROKS. Toward Structured Macroporous Hydrogel Composites: Electron Beam-Initiated Polymerization of Layered Cryogels. Biomacromolecules. 2015, 16(4), 1146-1156. doi: 10.1021/bm501809t. ISSN 1526-4602. IF 5.788.
 • HYZA, Petr, L. STREIT, D. SCHWARZ, T. KUBEK a J. VESELY. Vasospasm of the Flap Pedicle – The Effect of 11 Most Often Used Vasodilating drugs – Comparative Study in a Rat Model. Plastic and Reconstructive Surgery. 2014, 134(4), 574e-584e. doi: 10.1097/PRS.0000000000000570. ISSN 0032-1052. IF 3.535, corresponding author.
 • HYZA, Petr, L. STREIT, J. VESELY, D. STAFOVA a P. SIN. New Technique of Immediate Nipple Reconstruction During Immediate Autologous DIEP or MS-TRAM Breast Reconstruction. Annals of Plastic Surgery. 2014, 74(6), 645-651. ISSN 0148-7043. IF 1.384, corresponding author.
 • STREIT, Libor, Z. DVORAK, O. NOVAK, S. STIBOROVA a J. VESELY. The Use of Medicinal Leeches in Fingertip Replantation without Venous Anastomosis – Case Report of a 4-year-old Patient. Acta chirurgiae plasticae. 2014, 56(1-2), 23-26, X-Y. ISSN 0001-5423.
 • HÝŽA, Petr, L. STREIT, D. SCHWARZ, T. KUBEK, H.E. GILBOE, J. VESELÝ. Vasospasm of the flap Pedicle – the New Experimental Model on Rat. Acta chirurgiae plasticae. 2014, 56(1-2), 3-11. ISSN 0001-5423. Corresponding author.
 • DELAY, Emmanuel, L. STREIT, G. TOUSSOUN, S. LA MARCA a C. HO QUOC. Lipomodelling: an Important Advance in Breast Surgery. Acta chirurgiae plasticae. 2013, 55(2), 34-43. ISSN 0001-5423. Corresponding author.
 • STREIT, L. a L. STRÁNSKÁ. Mikrochirurgie v plastické a rekonstrukční chirurgii. In: Milada FRANCŮ a Silvie HODOVÁ, eds. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, s. 145-153. ISBN 978-80-7013-537-2.
 • HÝŽA, Petr, L. STREIT, E. GOPFERT, D. SCHWARZ, M. MASAŘÍK, M. JURAJDA, A. VAŠKŮ a J. VESELÝ. Gene Expression of the Endothelin-1 in Vasospastic Flap Pedicle – an Experimental Study on a Porcine Model. ACTA VETENARIA BRNO, 2010, 79(3), 453-457. ISSN 0001-7213. IF 0.534.
 • HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, D. SCHWARZ, A. VAŠKŮ, U. CHOUDRY, L. STREIT, G. BISTONI, a A. SUKOP. The Effect of Blood Around a Flap Pedicle on Flap Perfusion in an Experimental Rodent Model. Acta chirurgiae plasticae. 2009, 51(1), 21-25. ISSN 0001-5423.
 • HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, D. SCHWARZ, A. VAŠKŮ, U. CHOUDRY, L. STREIT, G. BISTONI, a A. SUKOP. The Efficacy of Magnesium Sulfate on Resolving Surgically Provoked Vasospasm of the Flap Pedicle in an Experiment. Acta chirurgiae plasticae, 2009, 51(1), 15-19. ISSN 0001-5423.

Abstrakta, postery, přednášky:

 • STREIT, Libor, L. DRAŽAN, P. NOVÁK, Z. DVOŘÁK, M. SCHEIDEROVÁ a J. VESELÝ. Rekonstrukce vrozených vývojových vad lipomodelací. In: XXXVI. Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí. 24.-26. září 2015, Praha, Česká republika. ISBN 978-80-87562-43-7.
 • STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, P. NOVÁK, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro. 24.-26. září 2015, Praha, Česká republika. ISBN 978-80-87562-43-7.
 • STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. VESELÝ a A. HAMPL. Effect of Sedimentation, Centrifugation and Membrane- Based Filtration on Human Adipose Derived Stem Cell Content and on Viability and Morphology of the Fat Graft. In: EURAPS Research Council 27-28th May 2015. Book of abstracts, s. 18. research-council.euraps.org/wp-content/uploads/Full-Programme-4th-EURAPS-Research-Council-Meeting-Edinburgh-27-28th-May-2015.pdf. Edinburg. Velká Británie.
 • STREIT, Libor, T. MRÁZEK, J. VESELÝ. Rekonstrukce devastačního poranění palce ruky stopkovaným dorsoradiálním lalokem z předloktí. In: Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 9.-11.10.2014. České Budějovice, ČR
 • STREIT, Libor, Z. DVOŘÁK, O. NOVÁK, Š. STIBOROVÁ, J. VESELÝ. 2. Využití lékařských pijavic u replantace distálního článku prstu ruky bez provedení žilní anastomózy – kasuistika replantace u čtyřletého pacienta. In: Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 9.-11.10.2014. České Budějovice, ČR.
 • BÉNATEAU, Hervé, L. STREIT, F. VILLEDIEU, A.S. TRENTESAUX, H DE FACQ REGENT, A. VEYSSIERE. Cleft palate caused by teratomal teratoma. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 23 – 26 September 2014. Prague, Czech Republic. 2014. Book of abstracts, s. 123. ISBN 978-80-260-6781-8.
 • KUBEK, Tomáš, L. STREIT, E. VITOVSKÁ, Z. DVOŘÁK, Š. STIBOROVÁ, T. VENTRUBA, P. NOVÁK, I. STUPKA, T. VÝŠKA a J. VESELÝ. Využití kyseliny hyaluronové v prevenci tvorby adhezí po rekonstrukci flexorů prstů ruky šlachovým štěpem. In: X. Slovenský kongres chirurgie ruky, 02. – 03. 10. 2014, Tále, Slovensko. Sborník abstrakt Chirurgia ruky 2014, odborná příloha časopisu Bedeker zdravia, s. 20. ISSN 1337-2734.
 • STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Comparison of Preparation Techniques for Fat Grafting: Effect of Decantation, Centrifugation and Membrane-Based Tissue Filtration on ASCs Content of Human Adipose Tissue Stem Cells and Viability and Morphology of the Fat Graft. In: 11th IQUAM CONGRESS AND CONSENSUS CONFERENCE. Budapešť, Maďarsko. 2014.
 • JAROŠ, Josef, L. STREIT, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Comparison of Preparation Techniques for Lipomodelling: Effect of Decantation, Centrifugation, and Membrane-Based Tissue Filtration on Content, Viability, and Morphology of Human Adipose Tissue Stem Cells. In: ISSCR 12th Annual Meeting, 18.-21.6.2013, Vancouver. Canada. 2014
 • STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro. In: Konferenční sborník XXI. ročníku KML 2014. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 2014, s. 28. ISSN 1805-7977.
 • HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, L. DRAŽAN, L. STREIT, I. STUPKA, P. ŠÍN, T. KUBEK. Modifikace techniky preparace DIEP laloku – „micro-TRAM“. In: Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav. 2013, s. 53-54. ISBN 978-80-904596-9-4.

Naše smluvní pojišťovny