MUDr. Libor Streit, Ph.D.

MUDr. Libor Streit, Ph.D.

Education

Graduated from the Faculty of Medicine at Masaryk University in Brno, and completed his 4th year of studies at the University of Burgundy in Dijon, France. He graduated in 2008.

After graduation, as part of his postgraduate studies, he conducted research on the use of fat transfer techniques in plastic surgery. He has been instrumental in the incorporation of new treatments into clinical practice. He is the author or co-author of a number of Czech and international publications.

Practice

2008 – 2009
Department of Traumatology, Trauma Hospital in Brno
2009 – 2010
Department of Burns and Reconstructive Surgery, Brno University Hospital
2010 – 2016
Department of Plastic and Aesthetic Surgery, St. Anne’s Hospital
2014
Attestation in plastic surgery

Now active:

since 5/2016
Deputy Head of the Centre for Plastic Surgery and Hand Surgery, FN Ostrava
since 9/2016
Plastic surgeon at the Dermi Clinic in Brno

Internships abroad

4-5/2012 a 1/2013
Internship in Lyon, France, at the workplace under the direction of Dr. Delay (Centre Léon Bérard), focused on plastic and reconstructive breast surgery and the use of the technique of breast lipomodelling
10/2014
internship in hand surgery at the Centre Chirurgical Émile Gallé in Nancy under the direction of Prof. Dautel – French Government scholarship
11/2014
internship in facial plastic surgery and paretic facial reconstruction with Dr. Labbé in Caen (CHU Caen)- French Government scholarship
9/2016
Fellowship on breast reconstructive surgery and surgical treatment of lymphedema with Prof. Macia in Barcelona (Hospital de la Santa Creu )

Membership

 • Czech Medical Society JEP
 • Czech Society of Plastic Surgery
 • IPRAS (International Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)

Awards

2007
Student Scientific Conference of MU Faculty of Medicine – winning paper in the surgical section focused on pharmacological influence of vasospasm in plastic surgery
2013
International Congress of Plastic Surgery and X. Demjén’s Day (Czech-Slovak National Congress) – award for the best lecture of the congress focused on the comparison of techniques of adipose tissue processing for fat grafting.

Publications

 • STREIT, Libor, T. MRAZEK a J. VESELY. Dorsoradial forearm flap with silicone bone spacer in reconstruction of A combined THUMB injury – case report. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(3-4), 75-78. ISSN 0001-5423.
 • HYZA, Petr, L. STREIT, E. GOPFERT, Z. DVORAK, I. STUPKA, D. SCHWARZ, T. KUBEK, GA LOMBARDO a J. VESELY. Vasospasm of the Flap Pedicle – Magnesium Sulphate Relieves Vasospasm of Axial Flap Pedicle in Porcine Model. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(2), 4-8. ISSN 0001-5423. Corresponding author.
 • HYZA, Petr, L. STREIT, Z. DVORAK, GA LOMBARDO, T. MRAZEK a J. VESELY. Twisted Distal Lateral Arm Flap for Immediate Reconstruction of Thumb Avulsion Injury. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(2), 13-16. ISSN 0001-5423. Corresponding author.
 • GOLUNOVA, Anna, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, I. KOTELNIKOV, J. KOTEK, H. HLÍDKOVÁ, L. STREIT, A. HAMPL, F. RYPÁČEK, V. PROKS. N (2-Hydroxypropyl) methacrylamide based cryogel synthesis and biomimetic modification for stem cell applications. Physiological research. 2015, 64(1) Suppl: S19-27. IF 1.290.
 • VEYSSIERE, Alex, L. STREIT, H. TRAORE, H. BENATEAU. Cleft palate caused by congenital teratoma. Paediatrics and International Child Health. 2015, Sep, doi: 14:2046905515Y0000000057. IF 0.982.g
 • GOLUNOVA, Anna, D. CHVÁTIL, P. KRIST, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, I. KOTELNIKOV, L. ABELOVÁ, J. KOTEK, T. SEDLAČÍK, J. KUČKA, J. KOUBKOVÁ, H. STUDENOVSKÁ, L. STREIT, A. HAMPL, F. RYPÁČEK, V. PROKS. Toward Structured Macroporous Hydrogel Composites: Electron Beam-Initiated Polymerization of Layered Cryogels. Biomacromolecules. 2015, 16(4), 1146-1156. doi: 10.1021/bm501809t. ISSN 1526-4602. IF 5.788.
 • HYZA, Petr, L. STREIT, D. SCHWARZ, T. KUBEK a J. VESELY. Vasospasm of the Flap Pedicle – The Effect of 11 Most Often Used Vasodilating drugs – Comparative Study in a Rat Model. Plastic and Reconstructive Surgery. 2014, 134(4), 574e-584e. doi: 10.1097/PRS.0000000000000570. ISSN 0032-1052. IF 3.535, corresponding author.
 • HYZA, Petr, L. STREIT, J. VESELY, D. STAFOVA a P. SIN. New Technique of Immediate Nipple Reconstruction During Immediate Autologous DIEP or MS-TRAM Breast Reconstruction. Annals of Plastic Surgery. 2014, 74(6), 645-651. ISSN 0148-7043. IF 1.384, corresponding author.
 • STREIT, Libor, Z. DVORAK, O. NOVAK, S. STIBOROVA a J. VESELY. The Use of Medicinal Leeches in Fingertip Replantation without Venous Anastomosis – Case Report of a 4-year-old Patient. Acta chirurgiae plasticae. 2014, 56(1-2), 23-26, X-Y. ISSN 0001-5423.
 • HÝŽA, Petr, L. STREIT, D. SCHWARZ, T. KUBEK, H.E. GILBOE, J. VESELÝ. Vasospasm of the flap Pedicle – the New Experimental Model on Rat. Acta chirurgiae plasticae. 2014, 56(1-2), 3-11. ISSN 0001-5423. Corresponding author.
 • DELAY, Emmanuel, L. STREIT, G. TOUSSOUN, S. LA MARCA a C. HO QUOC. Lipomodelling: an Important Advance in Breast Surgery. Acta chirurgiae plasticae. 2013, 55(2), 34-43. ISSN 0001-5423. Corresponding author.
 • STREIT, L. a L. STRÁNSKÁ. Mikrochirurgie v plastické a rekonstrukční chirurgii. In: Milada FRANCŮ a Silvie HODOVÁ, eds. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, s. 145-153. ISBN 978-80-7013-537-2.
 • HÝŽA, Petr, L. STREIT, E. GOPFERT, D. SCHWARZ, M. MASAŘÍK, M. JURAJDA, A. VAŠKŮ a J. VESELÝ. Gene Expression of the Endothelin-1 in Vasospastic Flap Pedicle – an Experimental Study on a Porcine Model. ACTA VETENARIA BRNO, 2010, 79(3), 453-457. ISSN 0001-7213. IF 0.534.
 • HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, D. SCHWARZ, A. VAŠKŮ, U. CHOUDRY, L. STREIT, G. BISTONI, a A. SUKOP. The Effect of Blood Around a Flap Pedicle on Flap Perfusion in an Experimental Rodent Model. Acta chirurgiae plasticae. 2009, 51(1), 21-25. ISSN 0001-5423.
 • HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, D. SCHWARZ, A. VAŠKŮ, U. CHOUDRY, L. STREIT, G. BISTONI, a A. SUKOP. The Efficacy of Magnesium Sulfate on Resolving Surgically Provoked Vasospasm of the Flap Pedicle in an Experiment. Acta chirurgiae plasticae, 2009, 51(1), 15-19. ISSN 0001-5423.

Abstrakta, postery, přednášky:

 • STREIT, Libor, L. DRAŽAN, P. NOVÁK, Z. DVOŘÁK, M. SCHEIDEROVÁ a J. VESELÝ. Rekonstrukce vrozených vývojových vad lipomodelací. In: XXXVI. Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí. 24.-26. září 2015, Praha, Česká republika. ISBN 978-80-87562-43-7.
 • STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, P. NOVÁK, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro. 24.-26. září 2015, Praha, Česká republika. ISBN 978-80-87562-43-7.
 • STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. VESELÝ a A. HAMPL. Effect of Sedimentation, Centrifugation and Membrane- Based Filtration on Human Adipose Derived Stem Cell Content and on Viability and Morphology of the Fat Graft. In: EURAPS Research Council 27-28th May 2015. Book of abstracts, s. 18. research-council.euraps.org/wp-content/uploads/Full-Programme-4th-EURAPS-Research-Council-Meeting-Edinburgh-27-28th-May-2015.pdf. Edinburg. Velká Británie.
 • STREIT, Libor, T. MRÁZEK, J. VESELÝ. Rekonstrukce devastačního poranění palce ruky stopkovaným dorsoradiálním lalokem z předloktí. In: Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 9.-11.10.2014. České Budějovice, ČR
 • STREIT, Libor, Z. DVOŘÁK, O. NOVÁK, Š. STIBOROVÁ, J. VESELÝ. 2. Využití lékařských pijavic u replantace distálního článku prstu ruky bez provedení žilní anastomózy – kasuistika replantace u čtyřletého pacienta. In: Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 9.-11.10.2014. České Budějovice, ČR.
 • BÉNATEAU, Hervé, L. STREIT, F. VILLEDIEU, A.S. TRENTESAUX, H DE FACQ REGENT, A. VEYSSIERE. Cleft palate caused by teratomal teratoma. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 23 – 26 September 2014. Prague, Czech Republic. 2014. Book of abstracts, s. 123. ISBN 978-80-260-6781-8.
 • KUBEK, Tomáš, L. STREIT, E. VITOVSKÁ, Z. DVOŘÁK, Š. STIBOROVÁ, T. VENTRUBA, P. NOVÁK, I. STUPKA, T. VÝŠKA a J. VESELÝ. Využití kyseliny hyaluronové v prevenci tvorby adhezí po rekonstrukci flexorů prstů ruky šlachovým štěpem. In: X. Slovenský kongres chirurgie ruky, 02. – 03. 10. 2014, Tále, Slovensko. Sborník abstrakt Chirurgia ruky 2014, odborná příloha časopisu Bedeker zdravia, s. 20. ISSN 1337-2734.
 • STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Comparison of Preparation Techniques for Fat Grafting: Effect of Decantation, Centrifugation and Membrane-Based Tissue Filtration on ASCs Content of Human Adipose Tissue Stem Cells and Viability and Morphology of the Fat Graft. In: 11th IQUAM CONGRESS AND CONSENSUS CONFERENCE. Budapešť, Maďarsko. 2014.
 • JAROŠ, Josef, L. STREIT, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Comparison of Preparation Techniques for Lipomodelling: Effect of Decantation, Centrifugation, and Membrane-Based Tissue Filtration on Content, Viability, and Morphology of Human Adipose Tissue Stem Cells. In: ISSCR 12th Annual Meeting, 18.-21.6.2013, Vancouver. Canada. 2014
 • STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro. In: Konferenční sborník XXI. ročníku KML 2014. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 2014, s. 28. ISSN 1805-7977.
 • HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, L. DRAŽAN, L. STREIT, I. STUPKA, P. ŠÍN, T. KUBEK. Modifikace techniky preparace DIEP laloku – “micro-TRAM”. In: Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav. 2013, s. 53-54. ISBN 978-80-904596-9-4.

Contractual health insurance companies